top of page

Interaktiv Säkerhet

Först ut bland Schottenius & Partners bolag är Interaktiv Säkerhet, ett företag som drivs helt i egen regi och som under åren agerat företagsinkubator för produktutveckling och nya företagsidéer. Idéer som sedan lett till flera verksamheter som idag står på egna ben.

Interaktiv_Säkerhet_logo2.png

 

Kärnan i verksamheten består av moderering av användargenererat innehåll

Grunden till denna verksamhetsnisch lades under 2000-talets första årtionde, när Lunarstorm var ett stort och nytt internetfenomen. Under sin tid på Lunarstorm såg Klas Karlsson hur man fick lägga ner mycket tid på sajtens användarsäkerhet där det förekom både trakasserier av användare och kontaktförsök av pedofiler. I medier skrev man mycket om Lunarstorm, och det fanns andra medier som hade egna chattar men inte speciellt bra koll på innehållet i dem. I och med det stora och uppenbara behovet av chattmoderering föddes så idén till Interaktiv Säkerhet.

Bolaget grundades 22 oktober 2006 med Klas som VD, och det första avtalet med den första kunden skrev man under kl. 21 samma kväll. Kunden var TV4.se och verksamheten började nästa dag. Faktum är att flera av de kunder som var med från starten (bland dem Dagens Nyheter och Aftonbladet) fortfarande är nöjda kunder hos Interaktiv Säkerhet. Klas värvade snabbt ett team på fyra personer, bland dem tidigare medarbetare på Lunarstorm, och även Anders Gyllén (idag COO på Interaktiv Säkerhet) kom tidigt med i bilden.

Interaktiv Säkerhet erbjuder idag modereringstjänster i Sverige och Norge. Man har valt att fokusera i stället för att expandera till nya marknader, och företaget har idag dygnet-runt-service för sina kunder, även på sociala medier. Interaktiv Säkerhets stora styrka är ett mycket strukturerat arbete, och förmågan att kunna hantera stora volymer när de kommer. Moderering är nämligen ett arbete som påverkas mycket av omvärlden, då stora händelser i världen påverkar flödet och tonen i kommentarsfälten.

Stort fokus på produktutveckling har lett till flera verksamheter som idag står på egna ben

Under åren har Interaktiv Säkerhet fungerat som en företagsinkubator för nya företagsidéer. Bland de företag som uppstått som ett resultat av produktutveckling kan vi nämna Yellow Brand Protection (idag en del av Corsearch) som tillhandahåller system och analys för att hitta och få bort plagiatförsäljning online, Swerolab (digital produktutveckling och systemutveckling), Whistlelink (SaaS-produkt, visselblåsning) och Travel Support Holland. Det sistnämnda bolaget, som var en lite udda kund hos Interaktiv Säkerhet, tillhandahåller dygnet-runt försäkringsassistans i Europa. Förvärvet skedde under 2020.

Modereringstjänster

Verksamheten i Interaktiv Säkerhet består alltså till stor del av moderering av interaktivt innehåll. Teamet jobbar dygnet runt med att kontrollera inlägg som redan skrivits och publicerats av användare på olika mediesajter. Det gäller för modereringsteamet att vara så snabba som möjligt att kontrollera om inlägg bryter mot lagen eller användarvillkoren och då ta bort dem med omedelbar verkan. Personalen som jobbar i teamet är ett stabilt gäng med lång erfarenhet och personalomsättningen är så gott som obefintlig, berättar VD Klas Karlsson.

I början av företagets verksamhet tyckte en del personer framför allt på de större tidningarna att moderering är journalistiskt arbete och att moderering påverkar och styr den fria debatten. Jan Helin, Aftonbladets dåvarande utgivare, deltog i Filip och Fredriks talkshow och fick där frågan om Aftonbladet kanske låtit outsourca modereringen till Indien?

– Nej, till Varberg, löd svaret då.

Idag har vi kanske lämnat den debatten och de flesta är överens om att moderering är nödvändigt. Uppdraget av kunderna är inte att censurera åsikter, utan att granska alla inlägg och tolka om de bryter mot användarvillkoren eller inte.

Visselblåsartjänst

För ca 10 år sedan ville Interaktiv Säkerhet utveckla sitt tjänsteutbud och hittade då en upphandling för en visselblåsartjänst. Klas konstaterar att uppdraget passade Interaktiv Säkerhet bra, företaget är redan bemannat dygnet runt och företagsstrukturen bygger på trovärdighet och kontroll.

– Vi organiserade och paketerade tjänsten samt byggde ett visselblåsarsystem, berättar Klas. Idag har vi ca 100 kunder som använder vår tjänst.

Interaktiv Säkerhet har alltså ägnat sig åt visselblåsartjänster redan i 10 år och kommer att fortsätta med det på den svenska marknaden, men har också ett separat bolag, Whistlelink, som vänder sig till den europeiska marknaden.

– Vi hade redan all tänkbar kunskap inom visselblåsning när det kom ett nytt EU-direktiv för visselblåsning, så vi beslutade att skapa ett nytt varumärke och en ny, uppdaterad plattform med Europa som marknad, säger Klas.

Det blev alltså Whistlelink som idag är ett eget företag med säljare på alla stora marknader i Europa.

Idag jobbar Klas som VD främst med utvecklingsprojekten, medan Anders är COO på Interaktiv Säkerhet, spindeln i nätet och den som alla kunder först kontaktar både när det gäller moderering och visselblåsartjänster.

Porträtt Klas.jpg

Klas Karlsson

VD på Interaktiv Säkerhet

Porträttbild Anders.jpg

Anders Gyllén

COO på Interaktiv Säkerhet

bottom of page