top of page

Pratamera

Det senaste förvärvet i Schottenius & Partners bolagsportfölj är Pratamera, en aktör inom psykologisk behandling online.

Förvärvet av Pratamera ligger helt i linje med vår strategi att åstadkomma nytta i samhället, något som ofta förverkligas inom digitala produkter och tjänster. Vi tror på digital vård inom psykisk hälsa som en modell för att kunna hjälpa fler människor.

 

För Schottenius & Partners är våra bolags syfte, deras kärna, otroligt viktigt. Våra förvärvade bolag ska ha som syfte att göra gott inom sin nisch, och vår ambition är att lyfta både verksamheten, medarbetare och samhället i det vi gör!

 

Grundaren av Pratamera, Patrik Hast, kommer även i fortsättningen att vara kvar som delägare och i företagets ledningsgrupp. Patriks kompetens inom vård och psykisk hälsa kombinerat med vår erfarenhet inom utveckling av digitala produkter kommer att skapa stort mervärde. Tillsammans är vi 1+1=3! Vår gemensamma, absoluta ambition är att hjälpa ännu fler människor att förbättra sin psykiska hälsa.

Pratamera, en aktör inom psykologisk behandling online

Pratamera skapades utgående från idén om att erbjuda ett personligare bemötande kring psykisk ohälsa till alla, med en kombination av den senaste tekniken för självhjälp och ett professionellt och varmt bemötande av klienter.

 

Med hjälp av modern digital teknik, i kombination med evidensbaserad psykologi, kan man hjälpa människor att förbättra och förebygga psykisk ohälsa - oavsett vilka geografiska eller ekonomiska förutsättningar de har. Pratameras digitala vård har också visat sig ge hög patientnöjdhet.

 

Hos Pratamera finns 35 anställda, där merparten är psykologer och psykoterapeuter. Inom företaget finns en lång erfarenhet av att förebygga, behandla och utbilda inom psykisk hälsa, med digitala verktyg som hjälp.

Digital vård inom psykisk hälsa

Digital vård kompletterar den traditionella vården när det gäller behandling av psykisk (o)hälsa. Den kan bland annat sänka tröskeln att söka vård och ge klienten bra vård, snabbare. Digital vård ger också en mera jämlik vård – alla har inte samma förutsättningar. Det är inte givet att hjälpen alltid finns att få där man bor.

 

Vården är patientanpassad och man har alltid klienten i fokus. En stor fördel är att klienten kan befinna sig varhelst hen önskar, till exempel hemma i sin trygga miljö.


“Vi är väldigt glada över detta förvärv och ser med stor tillförsikt fram emot att vara del i att kunna hjälpa ännu fler människor att förebygga och förbättra sin psykiska hälsa. Ur ett företagsperspektiv har vi, som vi alltid har i våra bolag, stort fokus på stark tillväxt.”

– Johanna Schottenius, CEO Schottenius & Partners

bottom of page