top of page

Vertiseit

Bland bolagen i Schottenius & Partners portfolio hittar vi det börsnoterade bolaget Vertiseit, ett bolag som också det är baserat i Varberg och som verkar inom retail tech. Retail tech kan beskrivas som digitala lösningar för att stärka kundmötet i butik. Ett exempel är touchskärmar som kan visa butikens hela sortiment av produkter i ett mindre showroom.

Vertiseit vill genom olika digitala lösningar stärka kundupplevelsen och skapa en sammanhållen kundresa mellan digitala kanaler och fysisk retail. Kundnyttan uppstår när man kan ge kunden en upplevelse som stämmer överens med förväntningarna, oberoende av vilken kanal man använder. Det kan handla om upplevelser, personaliserad kommunikation och säljstöd för personalen, men också att visa rätt info på olika ställen vid olika tider. Budskap och kommunikation kan även visas baserat på väder, situation och plats, vilket är till stor hjälp i nödsituationer men också för att visa relevant information eller anpassade erbjudanden.

Vertiseit är en helhetsleverantör som utgår från kundresan för att skapa digitala, skräddarsydda lösningar

Även om företaget har lokal närvaro i fem olika länder, finns huvudkontoret i Varberg där företaget grundades år 2008. Johan Lind, en av grundarna och idag CEO, konstaterar att i Varberg har det funnits många IT-företag som ger ett arv att bygga vidare på, och här hittar man även människor med en bakgrund inom retail vilket sammantaget ger en bra kompetensförsörjning.

Företagsidén uppstod när de unga grundarna jobbade tillsammans på en varuhuskedja, där ägaren gav dem stort utrymme att testa nya lösningar. Suget efter att starta något eget växte och precis innan den stora finanskrisen år 2008 tog man steget. Redan i det skedet kontaktade grundarna Vilhelm Schottenius, som var positiv men gav dem rådet att börja själva innan de tog in externt kapital.

– Jag minns att vi minskade alla våra privata kostnader, sa upp oss från jobbet, inhyste kontoret i lägenheten, lånade pengar hos Almi och sålde bilen, säger Johan.

Vertiseit-JL-event-2.jpg

 

En lyckad start

Johan berättar att man har en av bolagets första kunder, LinSon i Halmstad, att tacka för mycket. De ville investera i en lösning för att visa information på storbildsskärmar under travet, och var beredda att ta risken med ett nystartat bolag som inte hade vare sig referenser eller någon publicerad årsredovisning.

– De trodde på oss, vilket var avgörande där och då, säger Johan.

Men när man efter ett år signat en ny stor kund och behövde finansiering ville banken inte låna ut mer pengar. Då valde Schottenius & Partners, som trodde på företagets affärsidé, att gå in både som investerare och delägare i bolaget för att möjliggöra fortsatt tillväxt. Johan funderar en stund på varför det kändes som ett självklart val att kontakta Ville Schottenius.

– Det är extremt ovanligt att hitta en person som dels gjort hela entreprenörsresan själv från nystartat företag till börsnoterat bolag, men som också har erfarenhet av att ha suttit i styrelsen för börsbolag. Ville har alltid gett rätt råd vid rätt tidpunkt för att företaget ska utvecklas till en ny nivå med sin fingertoppskänsla och sitt sinne för affärer och timing, säger Johan och fortsätter:

– Samtidigt finns det en prestigelöshet hos Schottenius & Partners, en förståelse för att man måste prioritera vissa saker när man är ett litet företag och att verkligheten inte alltid mappar perfekt med kartan under hela resan. Det viktiga är att man har en gemensam riktning. Schottenius & Partners har ett unikt intresse av själva affären, ett helhetsperspektiv och ett verkligt långsiktigt perspektiv. Vi har aldrig betraktat dem som investerare, utan som partners på samma sätt som övriga grundare.

 

Schottenius & Partners som investerare

Vilhelm Schottenius blev styrelseordförande i Vertiseit år 2009 och har hjälpt bolaget under resan mot börsnotering år 2019.

– Schottenius & Partners fick frågan om vi kunde hjälpa till, som investerare och med vår kompetens inom retail och grossisthandel, berättar Ville, som själv har en bakgrund inom bland annat varumärkena DinSko och Björn Borg. Företaget hade en bra affärsidé och hade utvecklats snabbt, och nu krävde banken större kapitalbas.

Uppgiften blev att sätta affärsplanen tillsammans med grundarna. Det var viktigt att hitta återkommande intäkter, som gör att det inte krävs konstant nyförsäljning. Bolaget har sedan växt snabbt genom organisk tillväxt och genom framgångsrika förvärv av fyra bolag som integrerats i verksamheten. Dotterbolaget Dise som förvärvades år 2017 står för själva mjukvaran som används i lösningarna. Österrikiska Grassfish som är det senaste förvärvet bidrar med en mer internationell inriktning och stora globala kontrakt, och personalstyrkan utökades samtidigt från 55 anställda till drygt 120 personer.

– Jag är imponerad och glad över att se unga människor med skarpa hjärnor, säger Ville. Vertiseit har gjort en stor resa på kort tid, tack vare sitt kompetenta gäng, drivna företagsledning och att man gjort bra bolagsförvärv.

Investering är ett långsiktigt åtagande

Ville ser Schottenius & Partners investering i Vertiseit som ett långsiktigt åtagande, där man genom att ha kvar sina intressen i bolaget har en investering som gör avtryck.

– Vi ska bygga, inte sälja, säger Ville och fortsätter: Det låter banalt, men vi vill vara med och förändra världen. Vi står för värderingar som är något annat än pengar, vi vill göra något som förändrar sättet att jobba till det bättre och som kan vara till nytta för alla människor. För att kunna göra allt detta är det människorna inom företaget som är avgörande.

Branschledande i Europa

Idag är Vertiseit ledande på den europeiska marknaden men vill växa ännu mer och siktar på att få fler internationella kunder. Det är en ny och krävande fas för bolaget där man ska jobba mer strategiskt och med delegerat ledarskap. Ville konstaterar att traditionell detaljhandel fortfarande är rädda för e-handel. Vertiseit behöver fungera som en brygga mellan dem, då alla företag ännu inte kommit lika långt i utvecklingen.

Idag räknar Vertiseit bland sina största kunder bland annat bilföretag som BMW, Porsche och Volvo, färjeföretag som Viking Line och Stena Line, men också många kända modevarumärken som Peak Performance, Lindex och Hugo Boss.

– Jag hade aldrig tänkt hålla på så länge med samma sak, säger Johan. Men jag har hittills aldrig känt att jag gör samma sak! Varje nytt uppdrag och varje ny kund är en ny erfarenhet.

Vertiseit-Johan-Lind-060.jpg

Johan Lind, medgrundare och CEO Vertiseit

Vertiseit-Vilhelm-Schottenius-011.jpg

Vilhelm Schottenius, styrelseordförande Vertiseit

bottom of page